Ac-Expert jest agencją zatrudnienia – w ramach działalności agencji pełni m.in. funkcję aktywizacji zawodowej młodzieży.  

Centrum Edukacji
AC-Expert

statutowo zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową młodzieży. Istnieje od 2009 roku – jest szkołą językową, ośrodkiem szkoleniowo – doradczym wpisanym do RIS, posiada akredytację OKE Poznań do przeprowadzania egzaminów zawodowych uczniów szkół publicznych.

Ac-Expert zrealizowało projekty POKL
w obszarze tematycznym i dla tej grupy docelowej, m.in.:

Woj. wielkopolskie:

7.2.1 „Młodzi – kompetentni zawodowo”

02.2013-11.2014, wartość projektu 1,79 mln, cel: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 osób ubogich 18-25, rezultaty: 95-105 %, efektywność zatrudnieniowa – 125 %,

7.2.1 „Nie! Dla wykluczenia społecznego”

01.2013-12.2014, wartość projektu 1,0 mln, cel: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 osób bezrobotnych i ubogich 18-25, rezultaty: 94-100%, efektywność zatrudnieniowa – 121 %,

7.2.1 „Kierunek – kariera”

01.2013-06.2014, wartość projektu 935 tys, cel: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 niezatrudnionych osób ubogich 18-25, rezultaty: 85-121%

7.2.1 „Młodzi aktywni”

02.2013 – 12.2014, wartość projektu 1,3 mln, cel: wzrost aktywności zawodowej i społecznej 80 osób ubogich bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo 18-25 lat

7.2.1 „Szansa dla młodych”

02.2013-06.2015, wartość projektu 1,4 mln, cel: wzrost aktywności zawodowej i społecznej 80 osób ubogich bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, 18-25 lat,

+ 8 projektów 9.1.2,9.2,9.3 POKL, w których również brały udział osoby 15-30.

Woj. lubelskie:

6.2 „Lubelskie MBA. Motywacja – Biznes – Aktywność”

07.2013-03.2015, wartość projektu 1,9 mln, cel: przygotowanie 60 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (40 K i 20 M) z woj. lubelskiego, głównie w wieku 15-24 i 50+, do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej i wsparcie inwestycyjne 42 z nich, rezultaty: 100-105%.

W ramach ww. projektów ponad 200 osób podjęło pracę
a zrealizowano działania dla ponad 1300 osób młodych: 

  • ok. 1300 IPD,
  • ponad 5300 godz. indywidualnego doradztwa zawodowego,
  • ponad 3000 godz. grupowego doradztwa zawodowego,
  • ponad 300 staży zawodowych i 450 praktyk zawodowych,
  • ok. 1250 szkoleń,,
  • ponad 2000 godz. pośrednictwa pracy.